شخصی سازی عینک

بینایی سنجی پیشرفته

در گروه “آی گلاسز”، نیازسنجی و تشخیص اختلالات دید افراد طی فرآیندهای متعدد و تحت کنترل‌های کیفی انجام می‌شود.  بیش از ۱۲ سال است در این مرکز، آخرین تکنولوژی و علم روز دنیا را مورد استفاده قرار داده‌ایم و با کمک و همکاری متخصصان از جمله دکتر میرمحمد صادقی که همواره پشتیبان و حامی ما…